Chính sách vận chuyển hỗ trợ khách hàng tại Kinh Đô Nệm

Địa điểm Khoảng cách Phí Ship
Nội thành <10km Freeship
Ngoại thành 11-40km  50.000 đ- 300.000đ
Trên 40Km, Ngoại tỉnh >40km Liên hệ